The OpenNET Project / Index page

[  /+++ | | wiki | | ]

:  

Next Previous Contents

6. GNOME & KDE

6.1 GNOME

T k viens no LL10NT projekta virzieniem ir ar GNOMEs po moduu tulkoana, tpc aj sada tiks sniegta informcija, kas ir jdara ar po moduiem, lai ar GTK+ lietotja saskarne btu latvieu valod. Protams, pagaidm vl eit latvieu valodas atbalsts nav realizts pilnb. Tpc nu ir t reize, kur ar js varat sniegt atbalstu ar savu ldzdalbu po moduu tulkoan - darbs bs.

Vl tikai nepiecieami ar pai po modui, kuri iegstami LL10NT Komandas GNOMEs statusa sekcij.

Liekam visu savs viets

Lai po modui darbotos t, k ms vlamies redzt tos darbojamies, nepiecieams tos prveidot par mo moduiem:

$ msgfmt kautkds.po -o kautkds.mo

Tagad, k jau solts, liekam nu jau jauniegtos mo moduus savs viets:

# cp *.mo /usr/share/locale/lv/LC_MESSAGES/

6.2 KDE

Ar darbs pie KDE tulkoanas rit piln spar. Interesenti, kas vlas ldzdarboties skku informciju var uzzint no Andzhas.

sa instrukcija problmu novranai

Biei vien atrisinjums ir jaunks kde-i18n-lv pakotnes uzlikana, ar kuru tad ar tiek realizts K Desktop Environment latviskais atbalsts.

Ja, rakstot specifisks latvieu rakstzmes KDE aplikcijs, to viet redzat jautjuma zmes, sava .bash_profile faila gal pievienojam

export LANG=lv_LV.ISO-8859-13

vai ar sistmas mroga izmaiu pankanai attiecgi nomainm maing LANG vrtbu fail /etc/sysconfig/i18n.


Next Previous Contents


:
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
:


Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
, ,