The OpenNET Project / Index page

[  /+++ | | wiki | | ]

:  

Slovak-HOWTO

verzia 4 (Blanka)

16. februr 2002

Tento dokument poskytuje informcie tkajce sa problematiky miestnych nastaven v prostred operačnch systmov GNU/Linux s ohľadom na potreby slovenskho užvateľa.


Obsah
1. vodn informcie
1.1. Licencia
1.2. Aktulna verzia a prispievanie
1.3. Osoby a obsadenie
2. Miestne nastavenia
2.1. Princpy miestnych nastaven
2.2. Miestne nastavenia pre Slovensko
2.3. Prklady miestnych nastaven
3. Nastavenia konzoly
3.1. Slovenčina na vstupe textovej konzoly
3.2. Slovensk klvesnica na textovej konzole
3.3. Zhrnutie nastaven konzoly
4. Nastavenia X Window Systemu
4.1. Slovensk fonty v X Window Systeme
4.2. Slovensk klvesnica v X Window Systeme
4.3. Slovensk myš v X Window Systeme
4.4. Prklady
5. Slovenčina a linuxov kernel
5.1. Kompilcia kernelu so slovenskou klvesnicou
5.2. Diakritika v nzvoch sborov na FAT partcich
6. Poslovenčovanie konkrtnych aplikci
6.1. Bash
6.2. Joe
6.3. Lynx
6.4. Mandrake 8
6.5. Midnight Commander
6.6. Mutt
6.7. Readline
6.8. RPM4
6.9. Rxvt
6.10. Samba
7. Fintičky so slovenčinou
7.1. Zadvanie slovenskch znakov vo Vim
7.2. Odstrnenie alebo nahradenie diakritiky v textovch sboroch:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
:


Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
, ,