The OpenNET Project / Index page

[  /+++ | | wiki | | ]

:  

5. Slovenčina a linuxov kernel

5.1. Kompilcia kernelu so slovenskou klvesnicou

Je veľmi jednoduch zmeniť rozloženie klves, s ktorm bude jadro všho operačnho systmu skompilovan. Ak použijete program loadkeys s voľbou prkazovho riadku --mktable <keymapfile>, tento vm vygeneruje „zdrojov kd“ sboru <keymapfile>. Ten uložte do sboru drivers/char/defkeymap.c v adresrovej štruktre zdrojovho kdu Linuxu.
sh# cd /usr/src/linux
sh# loadkeys --mktable sk-qwerty > drivers/char/defkeymap.c
      

Toto je aksi nhrada za /etc/sysconfig/console/default.kmap s tm rozdielom, že vaše rozloženie bude zaveden už od plnho štartu systmu. V prpade problmov s initscriptami (alebo štarte zo zchrannej diskety) budete mať zaveden svoje rozloženie v každom prpade. Pozor, nekompilujte si kernel so slovenskm rozloženm len preto, že žijete na Slovensku! Na to slži prkaz loadkeys. Použite toto riešenie, len ak bezpodmienečne potrebujete slovensk rozloženie pri zadvan rootovho hesla alebo tak podobne.

5.2. Diakritika v nzvoch sborov na FAT partcich

Ak chcete pristupovať spod Linuxu na FAT/VFAT oddiely a mať prpadn diakritiku v nzvoch sborov na takchto partcich, pri konfigurcii kernelu (pred kompilovanm) zvoľte tieto nastavenia v časti Filesystems->Native Language Support:

CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 --- Codepage 852
CONFIG_NLS_ISO8859_2 --- ISO 8859-2 (Latin 2)

Pri pripjan FAT/VFAT mžete potom uviesť voľbu codepage=852.

Voľba codepage nastavuje kdov strnku pre prevod znakov krtkych mien na sborovch systmoch FAT a VFAT. Implicitne m codepage hodnotu 437.
:
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
:


Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
, ,