The OpenNET Project / Index page

[  /+++ | | wiki | | ]

(man-)

  
 
 [C | ]

groff_mmse (7)
 • groff_mmse (7) ( FreeBSD man: )
 • >> groff_mmse (7) ( Linux man: )
 •  

  NAMN

  groff_mmse - svenska mm makro för groff  

  SYNTAX

  groff -mmse [ flaggor... ] [ filer... ]  

  BESKRIVNING

  mmse är en svensk variant av mm. Alla texter är översatta. En A4 sida får text som är 13 cm bred, 3.5 cm indragning samt är 28.5 cm hög. Det finns stöd för brevuppställning enligt svensk standard för vänster och högerjusterad text.

  COVER kan använda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt försättsblad. Se groff_mm(7) för övriga detaljer.  

  BREV

  Tillgängliga brevtyper:
  .LT SVV
  Vänsterställd löptext med adressat i position T0 (vänsterställt).
  .LT SVH
  Högerställd löptext med adressat i position T4 (passar fönsterkuvert).

  Följande extra LO-variabler används.

  .LO DNAMN namn
  Anger dokumentets namn.

  .LO MDAT datum Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).

  .LO BIL sträng Anger bilaga, nummer eller sträng med Bilaga (LetBIL) som prefix.

  .LO KOMP text Anger kompletteringsuppgift.

  .LO DBET beteckning Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

  .LO BET beteckning Anger beteckning (ärendebeteckning i form av diarienummer eller liknande).

  .LO SIDOR antal Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom parenteser.

  Om makrot .TP är definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet. Där lägger man lämpligen in postadress och annat som brevfot.  

  SKRIVET AV

  Jörgen Hägg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>  

  FILER

  /usr/share/groff/1.18.1.1/tmac/tmac.mse /usr/share/groff/1.18.1.1/tmac/mm/se_*.cov  

  SE OCKSÅ

  groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
  groff_mm(7)


   

  Index

  NAMN
  SYNTAX
  BESKRIVNING
  BREV
  SKRIVET AV
  FILER
  SE OCKSÅ


  MAN-: 
  :
  PostgresPro
  Inferno Solutions
  Hosting by Hoster.ru
  :


  Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
  , ,